Πολυεστερική Βάτα 100, 150, 200, 300 γρ/μ2

Βάτα Ντάκρον 350, 450, 650 γρ/μ2

Βάτα Βελουτίνο 100γρ/μ2

Βάτα με Ύφασμα

Πρεσαριστή Βάτα