Μεταλλικός Σύνδεσμος γωνίας (Κρυφός) 

Μεταλλικός Σύνδεσμος κρεβατιού (φεράμι)

Μεταλλικός Σύνδεσμος γωνίας (φανερός)

Ανάκληση μαξιλαριού

Αναδιπλώμενος μηχανισμός (Πλέγμα, μικρός, σανιδάκι)

Συρώμενος μηχανισμός (Πλέγμα, σανιδάκι)