• Πολυεστερικό Μπιλάκι
  • Πούπουλο
  • Μπιλάκι – Πούπουλο
  • Λάτεξ
  • Μπιλάκι – Λάτεξ
  • Τρίμμα
  • Φυτίλι (Βαμβάκι)