• Κόλλα μονής όψης ταπετσαρίας 15/3kg
  • Κόλλα διπλής όψης (ενισχυμένη) 5kg
  • Κόλλα διπλής όψης (απλή) 5kg
  • Κόλλα Ταπετσαρίας σε Σπρέι 500ml
  • Κρισταλιζέ Κόλλα 250, 500, 750gr
  • Θερμόκολλα
  • Κόλλα Πινέλου διπλής όψης 1kg